• Ja, det er sikkert.

    Har du fått invitasjon til møtet i din nettbank eller mobilbank, er vi sikre på hvem du er ved at du logger inn og starter møtet der. Har du fått invitasjon på e-post og starter møtet uten å ha logget inn i nettbanken eller mobilbanken, vil vi forsikre oss om at vi snakker med riktig person på annen måte.

    Det er en chatfunksjon i møtet. For å ivareta sikkerheten brukes denne kun til praktiske spørsmål og ikke personopplysninger, dokumenter og annen sensitiv informasjon.