• Er du over 18 år og har norsk personnummer, kom innom et av våre kontorer med legitimasjon. Gyldig legitimasjon for å få BankID er gyldig pass og norsk personnummer. Vi gjør det på denne måten fordi det er et lovpålagt krav.

    BankID for ungdom under 18 år
    Foreldre kan bestille dette nettbanken. Når begge foreldrene har signert på avtalen sender vi en SMS med beskjed om at BankID er klar. Da kan ungdommen komme innom banken med gyldig, norsk, rødt pass og få BankID.