Hvorfor krever dere pass på kunder med bankID?

Dette kravet har vært gjeldende siden 2009 og innebærer blant annet at rapporteringspliktige (altså banken) må innhente gyldig legitimasjon for kunder der dette ikke ble innhentet på tidspunktet for kundeetablering.

Kravene til BankID og legitimering fastsettes av Finans Norge Servicekontor/BITS. Den nye hvitvaskingsforskriften presiserer og viderefører sentrale deler av gjeldende forskrift. 

Les mer om hvitvaskingsloven og forpliktelsene omfattet av tilsynet