Jeg er alvorlig syk og har ikke legitimasjon. Hva gjør jeg?

Dersom det er umulig på grunn av sykdom, fysisk eller psykisk, å få ordnet med legitimasjon, kan det gjøres unntak fra kravet. Det er ikke alltid nødvendig med legeerklæring, men vi må uansett ha beskjed. Kontakt oss og vi vil vurdere hvert enkelt tilfelle.