Hva er indeksfond og aktivt forvaltede fond?

Det er i hovedsak to kategorier aksjefond du kan velge mellom: indeksfond og aktivt forvaltede fond. 

Hva er indeksfond?

Indeksfond har som mål å følge utviklingen til en referanseindeks, for eksempel Oslo Børs.

Indeksfond er passivt forvaltede fond. Det er ingen forvaltere som aktivt tar stilling til hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Denne type forvaltning krever lite oppfølging, noe som gir lavere kostnader.

Risikoen i fondet følger den generelle risikoen i referansemarkedet over tid.

Hva er aktivt forvaltede fond? 

Aktivt forvaltede fond har en forvalter eller et team av forvaltere som bestemmer hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Målet er å gi deg som eier fond høyere avkastning enn referanseindeksen fondet måles mot.

Alle våre ODIN-fond forvaltes aktivt, med et langsiktig perspektiv. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene som anses som de beste investeringene, tas inn i fondene. 

Se også: 
Sparing i fond
Hvilke fondstyper kan jeg velge mellom?