Hva er alderstilpasset spareprofil når jeg sparer til pensjon?

Når du sparer til pensjon i en alderstilpasset spareprofil er det alderen din som avgjør hvordan pengene investeres.

Når det er lenge igjen til du skal starte utbetaling av pensjonen din er aksjeandelen høy. Høy aksjeandel forventes å gi best avkastning på lang sikt. Når det er mindre enn 27 år igjen til utbetalingsdato, trappes andelen aksjer gradvis ned for at du skal unngå store svingninger i saldoen når det nærmer seg utbetaling.

Hvis du vil endre andelen aksjefond i spareprofilen din, kan du gjøre det i din nettbank eller mobilbank etter at avtalen er opprettet.

Her ser du hvilke spareprofiler du kan velge mellom