Hva er hybridpensjon?

Hybridpensjon er en form for tjenestepensjon. Det er en alderspensjonsordning som bedriften etablerer til fordel for ansatte i bedriften. Den er forsikringsbasert gjennom tilføring av dødelighetsarv i hele forsikringstiden, altså i oppsparingstiden og i utbetalingstiden.

Dødelighetsarv betyr at pensjonsbeholdningen for medlemmer som før uttak av pensjon er død i løpet av året, frigjøres og fordeles de øvrige medlemmene. 

Vi har to ulike varianter av tjenestepensjon:     

  • Med avkastningsgaranti
  • Med individuelt investeringsvalg

For tjenestepensjon med avkastningsgaranti gjelder at sparing til alderspensjon skjer med innskudd, tilføring av dødelighetsarv og midler til avtalt regulering eller den avkastning som oppnås
ved forvaltningen av pensjonsbeholdningen. 

For tjenestepensjon med individuelt investeringsvalg gjelder at sparing til alderspensjon skjer med innskudd, tilføring av dødelighetsarv og avkastning.

Pensjonsordningen omfatter obligatorisk betalingsfritak ved uførhet, og kan tilknyttes tilleggsdekningene uførepensjon, barnetillegg til uførepensjon, samt etterlattedekning til ektefelle, samboer og / eller barn.

 

Maksimale innskudd

  • 7 prosent av lønn inntil 12 G
  • 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G
  • Det skal gis et tillegg til kvinner i tillegg til ovennevnte
    satser
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }