• Administrasjonsgebyr: 
  0,1 prosent (Gebyret er i prosent av saldo per år og belastes saldo månedlig)

  Forvaltningshonorar: 
  Alderstilpasset: 1,50- 0,62 prosent
  Forsiktig: 0,7 prosent
  Moderat: 1,00 prosent
  Offensiv: 1,25prosent 
  100 % Aksjer: 1,50 %

  Pris for forsikring ved dødsfall 
  Pris for livsforsikring avhenger av saldo og forsikredes alder, og belastes saldo månedlig. Eksempel på årlig pris ved en saldo på 100 000 kroner:

  Alder Pris for forsikring Pris i prosent av saldo
  20 1,40 0,0014 %
  30 1,79 0,0018 %
  40 3,00 0,0030 %
  50 6,83  0,0068 %
  60 18,93 0,0189 %
  70 57,22 0,0572 %
  80 178,30 0,1783
  90 561,19 0,5612 %