Hva skjer med egen pensjonskonto når jeg bytter jobb?

Hva som skjer med egen pensjonskonto når du bytter jobb er avhengig av hva du har valgt for egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsordning din nye arbeidsgiver har. 

Her ser du tre ulike løsninger for egen pensjonskonto når du bytter jobb. 
  1. Bytter du jobb får du egen pensjonskonto hos den nye arbeidsgiverens pensjonsselskap.
  2. Har du valgt å flytte egen pensjonskonto til ditt eget pensjonsselskap, vil også innskuddspensjon fra fremtidige arbeidsforhold automatisk flyttes dit.
  3. Bytter du jobb til en arbeidsgiver som ikke sparer i innskuddspensjon, for eksempel i offentlig sektor, stopper din månedlige sparing til egen pensjonskonto og oppsparte pensjonspenger overføres til et pensjonskapitalbevis.