Hvilke datoer blir pensjonen utbetalt?

Utbetaling av pensjon varierer fra type avtale og hvor avtalen er plassert, men de fleste pensjonsleverandørene utbetaler pensjonen innen den 20. i måneden. Noen pensjonsleverandører velger å betale ut tidligere i desember.

Les mer om utbetaling av pensjon