Hvilken pris hadde jeg før, og hvilken pris får jeg nå?

Vi endrer nå måten du betaler for fondsparingen din på, noe som medfører at prisene kan bli annerledes enn før. Prisendringen vil variere fra fond til fond. 

Se oversikt over alle fond og priser med gammel og ny kundeavtale (pdf)