• Det blir opprettet mikrosparing til en skjult konto. Etterhvert som du bruker kortet ditt vil kontoen fylles opp med penger. Fra mikrosparkontoen vil det hver måned utføres et kjøp i det fondet du ønsker. Hvilket beløp det blir kjøpt fond for velger du selv. Om du ikke velger noe beløp blir det kjøpt fond for 300 kroner. Du kan selv justere dette beløpet i mobilbanken eller nettbanken.

    Dersom du ønsker å spare et større beløp enn 500 kroner i måneden, anbefaler vi at du oppretter en fast spareavtale til fond. 

    Det er gratis å mikrospare.

    Se også: Hva skjer hvis jeg ikke har nok penger på kontoen når kjøpet skal gjennomføres?