• BSU-konto oppretter du i nettbanken eller mobilbanken. 


    Er du under 18 år må kontoen åpnes av dine foreldre/verge. Verge må sende oss en melding i nettbanken eller mobilbanken, så vil vi hjelpe dere med opprettelse av BSU-konto. 

    Husk at vi uansett ikke anbefaler å spare i BSU før barnet har egen inntekt og kan få skattefradrag for sparingen.

    Se flere tips og regler om BSU-sparing her