Kan jeg bruke BSU på oppussing?

Ja, det kan du. Fra 1. januar 2021 ble det godkjent å bruke oppsparte BSU-penger til oppussing, påbygging og vedlikeholdsarbeid på egen bolig. Det vil si at du for eksempel kan bruke BSU-pengene til oppussing eller påbygging (på egen bolig) du har gjort fra 1. januar 2021.

Du er selv ansvarlig for hva du bruker BSU-pengene på. Dersom BSU-pengene brukes til formål som ikke er godkjent i henhold til Skatteetatens bestemmelser, er det du som er pliktig å opplyse Skatteetaten. Ikke godkjent bruk av BSU-pengene vil føre til at du må betale tilbake det du har fått i skattefradrag.

Du kan ikke spare mer på BSU-kontoen etter at du har begynt å bruke BSU-pengene, med mindre det er penger du har spart tidligere i år. Disse er ikke låst før årsskiftet og kan tas ut igjen.