"Mikrosparer" jeg av hele beløpet hvis jeg tar ut ekstra penger når jeg betaler?

Det kommer an på hvilken type spareform du har valgt. Har du fast trekk for eksempel 5 kroner trekkes kun 5 kroner. Har du prosenttrekk for eksempel 1 % trekkes det av hele summen. Har du avrunding blir det gjort med utgangspunkt i hele summen.

Les mer og kom i gang med mikrospar