Betalingsforsikring på lån

Har du lån til bil, båt eller andre kjøretøy? Med betalingsforsikring blir lånet nedbetalt hvis noe uforutsett skulle skje. Det gir trygghet for deg og familien.

Dekker nedbetaling av lånet hvis du blir syk.
Dekker nedbetaling av lånet hvis du blir arbeidsledig eller permittert.
Gir trygghet til deg og familien.

Kjøp betalingsforsikring

Betalingsforsikring kan du kjøpe samtidig som du søker om lån, eller du kan kjøpe det i tilknytning til et lån du allerede har hos oss.

Hva dekker betalingsforsikringen? 

Forsikringen dekker de månedlige lånekostnadene hvis du er

  • minst 50 % sykemeldt i mer enn 30 dager 
  • 100 % arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager
  • får diagnosen alvorlig sykdom

Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke innfris lån til bil, båt og andre kjøretøy med inntil 750.000 kroner. Opplever du samlivsbrudd i forsikringstiden, utbetales et engangsbeløp på 25.000 kroner.


Renter og betingelser

  • Tilbud og pris på betalingsforsikringen får du i søknadsprosessen på lånet.
  • Betalingsforsikringen betales sammen med lånet.
  • Prisen på betalingsforsikringen utgjør 7,7 % av terminbeløpet.

Priseksempel: Betaler du 3000 kroner i måneden på billånet, utgjør betalingsforsikringen ca. 230 kroner hver måned. Betalingsforsikring leveres av AmTrust International Underwriters.

Hvem kan kjøpe betalingsforsikring? 

  • Du må være mellom 18 og 65 år.  
  • Du er lærling eller ansatt i minimum 50 % stilling, eller er selvstendig næringsdrivende.
  • Du mottar ikke sykepenger, AAP, dagpenger eller uføretrygd.
  • Du har ikke mottatt personlig varsel om arbeidsledighet, eller varsel om permittering er gitt.

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår betalingsforsikring

Kjøpte du betalingsforsikring etter 1. mars 2019, er dette vilkårene som gjelder for deg.

Kjøpte du betalingsforsikring før 1. mars 2019, er dette vilkårene som gjelder for deg.

Informasjon før kjøp

Kjøper du betalingsforsikring etter 29. mars 2023, er dette relevant informasjon for deg.

Produktinformasjon

Opplysninger om forsikringsproduktet betalingsforsikring. Gjelder uansett kjøpsdato.


Skal du melde skade?

Hvordan du melder skade, kommer an på når du kjøpte forsikringen.Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no