Avdragsfrihet

Opplever du ting i livet ditt som gjør det vanskelig å betale ned på lånet i en periode? Da kan du søke om avdragsfrihet.

Kan du få avdragsfrihet? 

Du kan søke om avdragsfrihet

  • på boliglån eller billån hvis du har det hos oss
  • hvis du vet at inntekten din vil gå opp igjen i om noen måneder
  • hvis du til nå har betalt alle avdrag slik du skal, og ikke har noen betalingsanmerkninger
     

Har du forbrukslån eller kredittkortgjeld, anbefaler vi at du søker om refinansiering i stedet.

Photo of a young woman sitting on the floor and working on laptop


Boliglån

Priseksempel: Boliglån ved 6 mnd. avdragsfrihet: Nominell rente 3,75%. Eff. rente 3,88%. 2 mill o/25 år. Kostnad kr. 1.112.821,-. Totalkostnad 3.112.821,-


Bil- og båtlån

Effektiv rente 9,41 %, 150.000 kr over 5 år, kostnad 37.263 kr, totalt 187.263 kr.

Avdragsfrihet leveres av SpareBank 1 Finans Midt-Norge 


Forbrukslån og kredittkort

Effektiv rente 13,6 %. Låner du 150 000 over 5 år, koster lånet 54.050 kroner, og du betaler totalt 204.050 kroner.

Refinansiering av smålån leveres av SpareBank 1 Kreditt

 

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet vil si at du i en periode ikke betaler avdrag på lånet, kun renter og omkostninger. Du betaler med andre ord bare for kostnadene med å ha lån, og utsetter nedbetalingen av selve lånet. 

Slik fungerer avdragsfrihet

  • Hvor lang avdragsfrihet du kan søke om kan variere, men er som regel 3 måneder. Hvis du trenger å utsette nedbetalingen i flere måneder, kan du søke om å få forlenget perioden. 
  • Når den avdragsfrie perioden er over, må du betale avdrag igjen. Da blir det månedlige beløpet større enn før. Hvis du lurer på hvor stort det neste beløpet blir, kan du sjekke det i mobilbanken. 
  • Hvis du i stedet for å betale inn mer hver måned heller vil forlenge nedbetalingstiden, kan du kontakte oss, så ordner vi det.

Hva koster avdragsfrihet?

Jo lenger du har avdragsfrihet, jo dyrere blir lånet.

Fordi nedbetalingstiden er den samme som før, blir det færre måneder å betale ned resten av lånet på. Derfor blir beløpet du betaler hver måned, høyere. Når det månedlige beløpet blir høyere, vil også renten bli høyere.

Eksempel:

La oss si at du har et lån på 2 millioner og en nedbetalingstid på 25 år med nominell rente fra 3,74 prosent og effektiv rente på 3,89 prosent. Kostnaden med å ha lånet blir 1 100 613 kroner, og totalkostnaden på lånet blir 3 100 613 kroner.

Hvis du har avdragsfrihet i tre måneder, blir kostnaden på lånet 1 107 253 kroner, og totalkostnaden 3 107 253 kroner. Lånet blir altså 6640 kroner dyrere.

I tillegg betaler du kr 250,- maks kr 750,- pr lån i omkostninger når du inngår avtalen med oss om avdragsfrihet.

Trenger du å snakke med oss?

Vi har flere løsninger som kan hjelpe deg hvis du er i en vanskelig økonomisk situasjon. Ta kontakt så fort du merker at du får utfordringer med å betale for lånene dine. Vi strekker oss langt for å hjelpe deg!

Man using laptop for browsing internet store at cafe. Online shopping concept

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }