Informasjon om egen pensjonskonto blir digital

Nå slipper du å få brev om pensjon i posten. Alt sendes digitalt – for eksempel på e-post eller sms. Dette kalles også digitalt førstevalg og gjelder for egen pensjonskonto.

Har vi riktige kontaktopplysninger?

Du får tilsendt en sms eller e-post når du har nye dokumenter i pensjonsportalen. For at du skal få denne varslingen er det viktig at du sjekker informasjonen som er registrert på deg.


Vil du heller ha informasjon i posten?

Logg inn og reserver deg mot digital kommunikasjon

Det gjør du under "Samtykker".