BSU+

Spar mer og spar smart til bolig.

Du får den samme gode renten som på vanlig BSU-konto.
Du kan spare 30.000 kroner per år og 300.000 totalt.
Velg selv hvor mye og når du ønsker å spare.
Jente med mobil

Hva er BSU+? 

BSU+ er for deg som vil spare mer til bolig enn maksbeløpet for vanlig BSU.

Sparingen gir ikke skattefradrag, men du får samme gode BSU rente.

Du velger selv når og hvor mye du vil spare, og pengene må brukes på bolig, enten som egenkapital eller for å betale ned på boliglånet.

En BSU+ kan du bestille selv fra du er 18 år, og du kan spare til og med det året du fyller 33 år.

Har du skattbar inntekt over 81.000 kroner, og ikke penger til å fylle opp ordinær BSU? Da kan du fritt overføre fra BSU+ til ordinær BSU-konto slik at du får skattefradrag.

Vil du hjelpe barna med å nå boligdrømmen?

Med BSU+ kan du spare med ekstra god rente til barnas bolig. Barnet ditt kan kun bruke pengene til å kjøpe bolig, nedbetale boliglån, eller overføre til ordinær BSU. Vi anbefaler å spare til BSU+ så lenge barnet ikke har egen inntekt over 81.000 kroner. 

  • Du bestemmer selv hvor mye og når du vil spare. 
  • Du oppretter kontoen i barnets navn.
  • Begge foreldrene/vergene må signere kontoavtalen.

Priser på innskudd gjelder fra 10.03.2024

Rente og vilkår

6,45 %
  • Du kan spare inntil 30.000 kroner per år og 300.000 kroner totalt
  • Du må ha åpnet vanlig BSU i banken
  • Du kan spare fra du er 18 til og med det året du fyller 33 år

  

Alder

Du kan spare i BSU+ fra du er 18 år og til og med det året du fyller 33 år, eller til du har nådd totalbeløpet på 300.000 kroner. Er du under 18 år anbefaler vi å ta kontakt med banken for å finne en kontotype som passer ditt spareformål. Vi gjør oppmerksom på at opprettelse av enkelte kontotyper trenger godkjenning av dine foreldre/verger selv om kontoen skal stå i ditt navn.

Opprettelse

Er du allerede kunde og har BSU hos oss, kan du nå opprette BSU+. Er du ikke kunde hos oss, og eller har BSU-konto i annen bank som du ønsker å overføre til oss, hjelper vi gjerne med å flytte kontoen over. Det er ingen bindingstid. BSU+ kan opprettes kun 1 gang per kunde.

Bruk

Pengene du sparer er øremerket bolig. De kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån, kjøp av byggetomt eller bygging av garasje. Etter nye regler fra og med 1. juli 2021 kan oppsparte penger også brukes til oppussing og vedlikeholdsarbeid på egen bolig. Dersom BSU+ pengene brukes på annet formål enn bolig blir uttaksbeløpet gebyrbelagt med 5 % (minimum 1.000 kroner) og konto sperres for videre sparing.
 

Sparebeløp og renter

Du kan spare inntil 30.000 kroner i året og maksimalt 300.000 kroner totalt. Renter du sparer opp underveis kommer i tillegg til dette. Du binder deg ikke til noe fast sparebeløp. Du kan sette inn penger når du vil, eller velge en fast spareavtale. Det faste trekket på spareavtalen kan du selv regulere opp eller ned. Fra fylte 34 år vil renten på BSU+ konto være tilsvarende rente på BSU 34+, og du kan ta ut rentene fra konto uten å bryte avtalen.

Skatt

BSU+ gir ikke skattefradrag på årlig oppspart beløp.

Er du medlem i et LO-forbund?

Hvor mye egenkapital trenger du?

Hovedregelen er at du må ha spart opp 15% av det du betaler for boligen du ønsker å kjøpe. 85 % kan du låne i banken.

Dette betyr at dersom du skal kjøpe en bolig til 2 millioner kroner, må du selv ha spart opp 300.000 kroner. Sparer du fullt på BSU og BSU+, vil du totalt ha cirka 600 000 kroner i opptjent egenkapital når du skal kjøpe bolig.

Er dere to som skal kjøpe sammen, vil dere med to fulle BSU-kontoer og to fulle BSU+ kontoer kunne ha spart opp over 1 000 000 kroner, eller nok egenkapital til en bolig til vel 6,5 millioner kroner.


Lånekassen

Dersom du er student eller planlegger å studere, vil formuen og inntekten din være med på å
avgjøre hvor mye lån du får omgjort til stipend.


Boliglån for deg under 34 år

Er du under 34 år kan du søke om vårt aller beste boliglån - uavhengig av om det er den første, andre eller tredje boligen du skal kjøpe. 


Hva lurer andre på?Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }