Fastrenteinnskudd

En fast rente, slik at du på forhånd vet hva du får i rente i en avtalt periode framover.

Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
Velg mellom ulik bindingstid.
Du vet hvilken rente du får over lengre tid.

Hvordan fungerer fastrenteinnskudd?

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode, ofte 6 eller 12 måneder. 

Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.

Fordeler med fastrenteinnskudd

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode på 6, 12 eller 24 måneder. 

Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.


Rente og vilkår

2,00 %
  • Minsteinnskudd er 50.000 kroner
  • 12 måneders innskudd, 2,00 % gjelder fra 09.12.2019
  • Gjelder beløp fra kr 50.000 til kr 5.000.000
  • Ved eventuelt uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 1 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet frem til bindingstidens sluttdato. Uttaksgebyret forfaller umiddelbart til betaling og blir automatisk belastet konto.

  

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no