venner på visning av utleiebolig. foto.

TIPS OG RÅD
Dette bør du vite om du skal leie leilighet

Det er mange ting å tenke på når du skal leie leilighet, fra leiekontrakt til depositum. Her er det du trenger å vite.


mann med flytteesker som skal leie leilighet. illustrasjon.

6 tips til deg som skal leie

For at du ikke skal få noen overraskelser på veien er det viktig at du leser hele leiekontrakten, og leser den nøye. Her er noe av det du må sjekke at er på plass: 

  • Er kontrakten tidsbestemt?
  • Hva er inkludert i leien? 
  • Hvor lang oppsigelsestid har du?
  • Hva kreves for å få depositumet ditt tilbake?
  • Hvem betaler om for eksempel vaskemaskinen slutter å virke?

Forbrukerrådets leiekontrakt er et bra utgangspunkt for både leietaker og utleier.

Et depositum er en sum som betales til utleieren når dere lager og signerer en leiekontrakt. Depositumet skal sikre at du kan dekke utgifter til uventede skader og at husleien blir betalt. Det er vanlig med et depositum på tre ganger husleien, men utleier kan kreve opptil seks ganger husleien. 

Hvis depositumet bare overføres til utleiers private konto risikerer du at pengene forsvinner – og det blir desto vanskeligere å få pengene tilbake hvis dere blir uenige. I tillegg har du krav på rentene som oppbygges i perioden.

Derfor sier Husleieloven at depositum skal settes inn på en egen depositumskonto, der pengene står utilgjengelig for begge parter frem til oppgjøret. 

Før du flytter inn er det viktig at du tar en runde og sjekker for skader. Lever en liste med oversikt over feil og mangler til utleier eller gå gjennom boligen sammen. På den måten slipper du å få skylden for gamle skader når du flytter ut.

Ta gjerne bilder og legg dem inn i en egen mappe på mobilen din i tillegg. 

Er leien utleier krever rimelig? Det kan være en idé å ta tempen på leiemarkedet i området før du bestemmer deg for at du vil flytte inn.

Husk å ta ting som er inkludert i leien, for eksempel TV, internett eller strøm, med i regnestykket. 

Bor man i et kollektiv, bør alle leietakerne skrive under på kontrakten. Hvis ikke risikerer dere at den som har signert står ansvarlig alene dersom det skulle være noe.

Selv om utleier har hovedansvaret for vedlikehold av leiligheten har du også noen forpliktelser. Dette sier Husleieloven (§ 5-3) om vedlikehold:

  • Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.
  • Leieren plikter også å foreta nødvendig funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Må gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt.

Husk at eventuelle skader på boligen må dekkes av depositumet, dette gjelder også for eksempel hvis du ikke har rengjort godt nok. Hvis du har fulgt leieavtalen skal depositumet betales tilbake i sin helhet så snart leietiden er slutt.

Pass på så du ikke mister depositumet!

Når leieforholdet er avsluttet får du normalt sett depositumet tilbake. Noen ganger er utleier og leietaker uenige om at alt er som det skal. Det kan være for eksempel være manglende vedlikehold, dårlig utvask eller utestående husleie. Da kan utleier kreve å få dekket dette gjennom depositumet. Hvis du er uenig har du 5 uker på å klage til Forliksrådet eller Husleieutvalget.{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }