Produktansvars-forsikring

Hvis du importerer, bearbeider, produserer eller selger produkter kan du bli erstatningsansvarlig dersom produktet gjør skade på ting eller personer. 

innehaver i butikk med produktansvarsforsikring mottar varer
Dekker erstatningskrav dersom en feil eller sikkerhetsmangel ved et produkt forårsaker skade.
Dekker både juridiske kostnader og utbetaling av erstatning.

produkt forsikret med produktansvarsforsikring

Hva dekker produktansvarsforsikring?

Produktansvarsforsikringen er en del av den alminnelige ansvarsforsikringen for bedrifter. Dersom du får et erstatningskrav for en skade dekker forsikringen kostnader til å avklare erstatningsansvaret. Den dekker også et eventuelt erstatningsbeløp dersom det skal betales erstatning.

Dekninger Produktansvar
Rettslig erstatningsansvar for skade på person eller ting
Juridisk bistand til å avklare erstatningsansvaret
Sakskostnader ved en rettsak 

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale. 

Hva er produktansvar?

Produktansvar er aktuelt for alle som produserer, importerer, bearbeider eller setter sitt navn på et produkt. Her bærer du ansvaret dersom en sikkerhetsmangel eller svikt ved produktet forårsaker en skade på noe eller noen. Det vil si at det er en økonomisk risiko for bedriften, og derfor en veldig viktig forsikring for bedrifter som omfattes av ansvaret.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du ansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift/landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Produktansvarsloven

Produktansvarsloven er loven som beskriver ansvaret som omfatter alle som produserer, importerer, bearbeider eller setter sitt navn på et produkt. I en slik rolle bærer man et stort ansvar dersom produktet eller produktene forårsaker skade.

Hva lurer andre på?

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.