Personalforsikringer

Vi tilbyr en rekke personalforsikringer for å trygge dine ansatte. Personalforsikring er et gode for de ansatte som gjerne gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass. 

 

Yrkesskadeforsikring
Bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Både heltids- og deltidsansatte er dekket.
Helseforsikring bedrift
Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.
Gruppelivsforsikring
Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
Fritidsulykke
Fritidsulykkesforsikring gir dine ansatte erstatning ved ulykker som skjer i fritiden deres.
Reiseforsikring bedrift
For bedrifter som har ansatte som reiser i jobbsammenheng og på fritiden.
Annen sykdom
Annen sykdom dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.
Sykelønnsforsikring
Sykelønnsforsikringen dekker lønn til ansatte med avtale om full lønn ved sykemelding.
Ulykkesforsikring barn
Kollektiv ulykkesforsikring for barn passer for bedrifter og institusjoner som har ansvar for barn.
Kompanjongforsikring
Skulle kompanjongen gå bort, har du behov for midler for å utløse arvinger etter avdøde.
Nøkkelpersonforsikring
Mange bedrifter har ansatte med så spesiell kompetanse at det ville rammet driften om de skulle dødd.
Selvstendig næringsdrivende og LO-medlem?
Video placeholder image

Dr. Dropin helsehjelp

Dr. Dropin helsehjelp er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for dine ansatte med helseforsikring.

mann ringer dr dropin helsetelefon

Hva er yrkesskade?

Yrkesskade er personskade, yrkessykdom eller dødfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser og påvirkning fra skadelige stoffer. Yrkesskader inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdommer.

Ménerstatning

Ménerstatning er erstatningen man kan ha krav på ved varig medisinsk invadlitiet som følge av sykdom eller ulykke. Har du fått påvist varig medisinsk invadlitiet kan du ha krav på ménerstatning både fra folktrygden og fra forsikringen, avhengig av om skaden skjedde i arbeidstid eller på fritid.

Styreansvar

En styreansvarsforsikring dekker krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres handlinger og unnlatelser. Forsikringen dekker skade på tredjemanns person, ting eller formue.

Styremedlemmer har et ubegrenset personlig ansvar for de feil og unnlatelser et styre måtte begå.

Hva lurer andre på?

Har du hatt uhell eller skade?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }