Reiseforsikring bedrift

Reiseforsikring for bedrifter som har ansatte som reiser i jobben. Kan utvides til å inkludere fritidsreiser og familien.

dame på jobbreise med trillekoffert på vei til toget
Forsinkelse og innhenting av reisen uten timekrav
Kan utvides fra jobbreiser til fritidsreiser for hele den ansattes familie
Garantert hjelp, bistand og psykologisk førstehjelp – 24 timer i døgnet

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikring for ansatte dekker tjenestereiser i forbindelse med jobb. Forsikringen kan utvides til å gjelde på fritiden, samt hele familien til den ansatte.

Oversikten er forenklet, for detaljer se vilkår.


Om forsikringen Reiseforsikring bedrift
Når gjelder forsikringen? Forsikringen gjelder for jobbreiser mellom hjem og fast arbeidssted,
reiser i forbindelse med møter, seminarer eller konferanser.
Kan utvides til også å gjelde ferie- og fritidsreiser.
Hvor gjelder forsikringen? Alle land uten reiseråd
Hvem gjelder forsikringen for? Ansatte i bedriften
• Kan utvides til familie inkl. barn under 21 år
Hvor lenge kan en enkeltreise vare? Maks 70 dager per reise
• Kan utvides til 90, 120 eller 180 dager
Hva er egenandelen? Ingen egenandel

Dekninger
 
Sykdom og ulykke Ubegrenset erstatningssum
Bagasje/reisegods Ubegrenset samlet sum**
Avbestilling*** Ubegrenset erstatningssum
Hjemreise Ubegrenset erstatningssum
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer) Ubegrenset erstatningssum
Innhenting ved forsinket fremmøte Ubegrenset erstatningssum
Innhenting ved forsinket avgang Inntil ​6.000 kr per person
SmartDelay+
Forsinket bagasje ved utreise Inntil 5.000 kr per person (min. 4 timer/ingen tidskrav ved jobbreiser)
Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdom Inntil 150.000 kr (per skadetilfelle)
Avbrutt reise ​Ubegrenset inntil reisens pris (inntil 2.000 kr per person/døgn)
Engangsutbetaling ved ​​ulykke/død***
Alder 0-20/20-70/70-75*
700.000(150.000)/500.000/100.000 kr
Verdisaker Inntil 40.000 kr samlet per skadetilfelle
Øvrige gjenstander Inntil 40.000 kr per enkeltgjenstand
Egenandel leiebil:

Ubegrenset (ihht. kontrakt for personbil)

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Ting som tilhører arbeidsgiver (jobbreise) Inntil 40.000 kr
Erstatningsreise ved sykdom/ulykke (jobbreise) Inntil 20.000 kr (hvis kollega fra samme selskap avløser)

*Ulykke: Dekningen opphører etter fylte 75 år. **Reisegods: Se egne summer for verdi- og enkeltgjenstander i vilkår. ***Dekning for ulykke og avbestilling kan tas ut etter særskilt avtale.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede reiseforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


meld skade ikon

Har det skjedd noe på reisen?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }