Vilkår nettbank bedrift

Fra 1. januar 2023 gjelder nye vilkår for nettbank bedrift.

Hva er nytt?

De nye vilkårene er laget særlig med tanke på å gjøre det tydeligere hva en administrator kan og ikke kan gjøre i nettbanken.