• Du kan velge mellom aksjer, aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. 

  Aksje: Kjøper du en aksje i et selskap, kjøper du faktisk en liten del av dette selskapet. Hvis selskapet gjør det bra, vil verdien av aksjen stige fordi selskapet blir mer verdt. Da blir din del verdt mer enn det du kjøpte den for. Verdien kan også synke hvis selskapet går dårlig. Å kjøpe aksjer passer for deg som er komfortabel med å kjøpe og selge aksjer på egenhånd.

  Aksjefond: Et aksjefond består av eierandeler i flere børsnoterte selskaper. Dette betyr at du ved å spare i et aksjefond indirekte eier aksjer i de ulike selskapene som fondet har investert i. Du tjener penger hvis den samlede verdien av selskapene i fondet stiger. Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 5 år eller mer, og tåler at sparepengene svinger i verdi.

  Rentefond: Ved å spare i rentefond låner du i praksis bort pengene dine til flere selskaper. Du tjener penger på renten som selskapene betaler på lånet. I et rentefond tjener man ikke like mye som i et aksjefond, men det er en mer forutsigbar spareform fordi risikioen er lav.

  Kombinasjonsfond: Et kombinasjonsfond består av både aksjefond og rentefond. Fondet passer for deg som ønsker å tilpasse hvor stor risiko du ønsker å ta. Jo høyere aksjeandel kombinasjonsfondet har, jo høyere er forventet verdistigning på sparepengene. Kombinasjonsfond som har mer enn 80 prosent aksjeandel kan du kjøpe innenfor aksjesparekonto, hvis ikke kjøpes det i den ordinære fondsløsningen.

  Se også:
  Oversikt over alle fond vi tilbyr.
  Spare i fond.

   

  ODIN aksje (aksjefond)

  100 % aksjer. For deg som ønsker høy avkastning, og tåler at sparepengene svinger i verdi.

  ODIN rente (rentefond)

  100 % renter. For deg som vil unngå store svingninger, men likevel ønsker høyere avkastning enn på konto.

  ODIN horisont (kombinasjonsfond)

  75 % aksjer og 25 % renter. For deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

  ODIN flex (kombinasjonsfond)

  50 % aksjer og 50 % renter. For deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

  ODIN konservativ (kombinasjonsfond)

  25 % aksjer og 75 % renter. For deg som er forsiktig, men samtidig ønsker høyere avkastning enn på konto.