Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en ny lovbestemt konto. Her får du samlet all innskuddspensjon du har opparbeidet deg fra du startet å jobbe.

Egen pensjonskonto kommer 1. januar 2021. 


Pensjonsoversikt

Du får bedre oversikt når all pensjon er på samme sted.

mer pensjon for pengene

Det blir mindre gebyrer og mer pensjon til deg.

Egen pensjonskonto - velg hvor du vil ha pensjonen din

Du kan selv velge hvor du vil ha pensjonen din.


Få svar på alt du lurer på om egen pensjonskonto

Her får du svar på det de fleste spør oss om rundt egen pensjonskonto.

Egen pensjonskonto er en konto der du får samlet all innskuddspensjon du har opparbeidet deg fra du startet å jobbe. Det vil si at du får en helt egen konto der all din pensjon fra tidligere og nåværende arbeidsgivere samles. 

Fakta om egen pensjonskonto: 

 • Kontoen opprettes automatisk og pensjonen din samles i selskapet arbeidsgiveren din har valgt.
 • Hvis du ikke vil at pensjonen din skal samles hos dagens arbeidsgiver, kan du reservere deg. Mer informasjon om hvordan du reserverer deg, kommer før de nye reglene trer i kraft. 
 • Du kan også velge å flytte pensjonen din til et annet pensjonsselskap enn det arbeidsgiveren din har. Du står helt fritt til å velge hvor du vil ha pensjonen din.

Egen pensjonskonto kommer 1. januar 2021.

Det er Stortinget som bestemmer datoen, og det kan komme endringer. Vi oppdaterer denne siden fortløpende med ny informasjon. 

Egen pensjonskonto gjelder for deg som jobber eller har jobbet i en bedrift med pensjonsordningen innskuddspensjon.

I egen pensjonkonto får du samlet pensjon fra:

 • den arbeidsgiveren du har i dag
 • tidligere arbeidsgivere – også kalt pensjonskapitalbevis
  Stortinget tar bort kravet om at du må jobbe i 12 måneder hos en arbeidsgiver for å få med deg pensjonssparingen. Det vil si at du får med deg pensjon uansett hvor lenge du har hatt en jobb.
 • enkelte private pensjonsprodukter med samme skatteregler som innskuddspensjon

Egen pensjonskonto gjelder ikke:

 • hvis du ikke har sparing i innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver 
 • hvis du jobber i offentlig sektor, i kommune eller stat 
 • hvis du er pensjonist
 • ytelsespensjon og fripoliser
 • hybridpensjon og pensjonsbevis
 • IPS og annen privat pensjonssparing med forsikringselement eller andre skatteregler

Du har tre valgmuligheter med egen pensjonskonto:

1. Kontoen opprettes automatisk og pensjonen din samles der arbeidsgiveren din har pensjonsavtalen sin. Du trenger ikke å gjøre noe.

2. Du kan du reservere deg mot at pensjonen din blir flyttet. Mer informasjon om hvordan du reserverer deg, kommer før de nye reglene trer i kraft.

3. Du kan velge å flytte pensjonen din til en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiveren din har i dag. Du står helt fritt til å velge hvor du vil ha pensjonen din.

 • Tidligere opptjent pensjon som er slått sammen i egen pensjonskonto vil ikke kunne splittes opp igjen.
 • Bytter du jobb flyttes egen pensjonskonto automatisk til den nye arbeidsgiveren, hvis du ikke reserverer deg eller selv har valgt ditt eget pensjonsselskap.
 • Du kan ha pensjonen din hos oss – både via arbeidsgiver, eller som eget valg.
 • Arbeidsgiveren du har i dag betaler forvaltningskostnadene for pensjonen du opptjener nå, men ikke for pensjonen du har opptjent i tidligere jobber.
 • Velger du et annet pensjonsselskap betaler arbeidsgiveren din forvaltningskostnad tilsvarende det som det ville kostet å ha pensjonen i arbeidsgivers pensjonsselskap. 

Finans Norge har sammen med pensjonsbransjen, laget et brev med det viktigste du må vite om egen pensjonskonto:


Er du medlem i et LO-forbund?

Hva bør jeg gjøre nå?

Siden kontoen ikke er kommet enda, er det ikke så mye du kan gjøre akkurat nå. Det viktigste er at du vet om egen pensjonskonto, og hva som skjer når den kommer.

Hvis du tenker på å reservere deg eller flytte pensjonen til et annet sted, må du følge med og gjøre dette når det er mulig. 

Vil du ta grep med en gang?  

Du kan allerede nå samle all pensjon fra tidligere jobber på ett sted. Dette kalles pensjonskapitalbevis. Du får bedre oversiktmindre gebyrer og mer pensjon.