Aksjesparekonto gjør det enklere å spare i aksjer og aksjefond

Aksjesparekonto er mer enn bare skattefordeler. Kontoen gir deg bedre oversikt og frihet til å kjøpe og selge underveis. 

Aksjesparekonto: Illustrasjonsfoto av to kvinner som sitter i sofaen og diskuterer.
grafisk illustrasjon: mann med sparegris

Et oversiktlig spareprodukt

Aksjesparekonto gjør det enklere og mer gunstig for deg å spare i aksjer og aksjefond. Alt samles på ett sted, og du får full oversikt og kontroll over sparepengene dine.

  • Gratis å opprette.
  • Kontoen er tilgjengelig i både mobilbank og nettbank.
  • Langsiktig sparemåte med skattefordeler.

Følg med på sparingen over tid

Det er opp til deg hvor enkelt eller hvor detaljert du ønsker å følge med på aksjesparekontoen. Du kan dykke ned på transaksjonsnivå om du ønsker det, eller bare se på den samlede oversikten hvor alt er slått sammen til én sum.

Aksjesparekontoen din er egentlig som et kinderegg – den består av tre elementer:

  • en bankkonto til kjøp, salg og utbytte
  • en fondsportefølje til aksjefond
  • en VPS-konto til aksjer og verdipapirer

Fleksibiliteten med aksjesparekonto

Aksjesparekonto er et fleksibelt spareprodukt. Mulighetene er større enn på tradisjonelle fond og om du kjøper aksjer.

I aksjesparekontoen får du mulighet til å tilpasse og fordele sparingen din på ulike fond og aksjer når du vil – uten at dette får noen skattemessig konsekvens. Du kan også ta ut det du opprinnelig satte inn på konto uten å skatte.

Flytt, selg og kjøp som du vil

Du kan flytte, selge og kjøpe når du vil – uten å skatte underveis. Når du oppnår gevinst, slipper du å skatte av den så lenge den blir stående på aksjesparekontoen din.

Du kan dermed reinvestere gevinsten “gratis”. Da slår rentes rente-effekten inn, hvor du får renter på dine allerede opptjente renter, og du får mer for pengene dine.


Ofte stilte spørsmål

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer


Se også

Aksjehandel

Kom enkelt i gang med å handle aksjer.

Spare i fond

Velg blant våre anbefalte fond, eller sett sammen din egen sparing.

Aksjesparekonto – fordeler og ulemper

Aksjesparekonto har mange fordeler, men også noen ulemper.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }