Fastrenteinnskudd

Har du et større beløp kan du få bedre rente ved å binde renten i en avtalt periode.

  • Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
  • Velg mellom ulik bindingstid.
  • Du vet hvilken rente du får over lengre tid.

Fordeler med fastrenteinnskudd

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode, ofte 6 eller 12 måneder. 

Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.


Fastrenteinnskudd

1,75 %
  • Fastrenteinnskudd med 1 års bindingstid
  • Minste innskudd 100.000 kr
  • Tilbudet gjelder fra 01.02.2017 til 28.02.2017
  • Bindingstiden opphører 28.02.2018

  

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, vil kontoen bli avsluttet og du vil få et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.