Fastrenteinnskudd

Skal du spare på konto, kan du få bankens beste innskuddsrente ved å binde renta og pengene i en avtalt periode. 

Fastrenteinnskudd - få bankens beste innskuddsrente ved å binde pengene og renta i en avtalt periode.
krone

Fast innskuddsrente
Renta påvirkes ikke av renteendringene i markedet.

krone

Periode
Tilbudet gjelder fra 1. februar til og med 29. februar 2024

krone

Forutsigbart
Du får en trygg og forutsigbar avkastning.


Rente og vilkår

5,00 %
  • Tilbudet gjelder fra 1. februar til og med 29. februar 2024
  • Bindingstiden opphører 2. mars 2025
  • Minsteinnskudd er 100.000 kroner
  • Dersom du velger å avbryte avtalen før utløpstiden blir uttaket belastet med 5 % uttaksgebyr, men dette blir redusert i takt med hvor lenge du har igjen av bindingstiden.

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.

Hva er fastrenteinnskudd?

Hva er fastrenteinnskudd?

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og sparerenta i en avtalt periode, ofte 6 eller 12 måneder. 

Renta du får i bindingstiden blir ikke påvirket av at renta i markedet endrer seg. Du vet på forhånd hva du får i avkastning. 


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no