• Når barn skader seg i barnehagen, på skolen eller fritidsordning dekkes de av instutisjonens ulykkesforsikring. Forsikringen dekker medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter etter ulykkesskade (hos lege, tannlege, fysioterapeut o.l. som ikke dekkes av folketrygden) og død.

    For full oversikt se Ulykkesforsikring barn