• Ménerstatning er erstatningen man kan ha krav på ved varig medisinsk mén som som følge av sykdom eller ulykke som har skjedd i arbeid eller fritid.

    Har du fått påvist varig medisinsk mén kan du ha krav på ménerstatning både fra folktrygden og fra forsikringen, avhengig av om skaden skjedde i arbeidstid eller på fritid.

    Ménerstatning regnes ut i fra graden av medisinsk invaliditet, og erstaningen varierer fra hvilken forsikring du har via arbeidsgiver.

    Alle bedrifter med ansatte er pålagt å ha yrkesskadeforsikring på de ansatte. Denne kan også utvides med forsikring for annen sykdom og fritidsulykkesforsikring.