Grønne produkter

Ønsker du og din bedrift å velge mer bærekraftige produkter og løsninger? Vi har samlet våre grønne produkter her - så blir valget enklere. 

mann-og-sonn-pa-sykkel

Bidra lokalt

For å nå togradersmålet fra Paris-avtalen må alle gode krefter jobbe sammen - også her i vårt nærområde.


Vær i forkant

Strengere miljøkrav fra myndighetene gjør det stadig viktigere å ta grep tidlig for å henge med.

Led konkurransen

Mange stiller krav til miljøhensyn når de velger leverandør. Ikke vær blant de som blir ekskludert fordi du ikke har fulgt med i timen.

Vær på lag med forbrukeren

Stadig oftere ser vi at det ikke er krav fra myndighetene, men forbrukermakten som bestemmer bedriftens veivalg.

Vi jobber for et mer bærekraftig Helgeland

Som Lokalbanken på Helgeland skal vi bidra til å gjøre regionen vår mer bærekraftig. Gjennom vår visjon, å være en drivkraft for vekst, skal vi ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Det gjør vi blant annet gjennom å sette krav til leverandørene våre på både sosiale forhold, etisk drift og miljø.