Indeksfond

Indeksfond er passivt forvaltede fond, med mål om å følge utviklingen til en referanseindeks, for eksempel Oslo Børs.

Hva er indeksfond?

Indeksfond er et aksjefond som slavisk følger utviklingen til en bestemt indeks, for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs. Målet med denne type passiv forvaltning er å oppnå samme avkastning som markedsutviklingen. Dette krever lite oppfølgning av forvalter, og gir lavere kostnader for deg som sparer.

Et indeksfond består av aksjene i den indeksen fondet skal avspeile, med samme fordeling av aksjeverdiene. 

Globalt indeksfond

Du kan investere både i norske og internasjonale indeksfond. Et norsk indeksfond investerer kun i de største selskapene på Oslo Børs, mens globale indeksfond gir god spredning i ulike markeder og regioner.

Velger du globale indeksfond kan du investerer i de største selskapene i verden, om det er det du vil. Store dominerende selskap i en indeks vil få en stor og dominerende plass i indeksfondet. Eksempel på indeks for globale indeksfond er MSCI World Index. 

Priser for fondssparing

Fra 28.5 innførte vi ny prismodell på fondssparing. Les mer om endringen her.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

illustrasjon: indeksfond vs. aksjefond

Hva er forskjellen på aksjefond og indeksfond?

Velger du å spare i aksjefond kan du velge hvordan pengene dine skal plasseres, og forvaltes. Det er i hovedsak to kategorier aksjefond du kan velge mellom: aktivt forvaltede fond og indeksfond.

Andre tema

Skatt på indeksfond?

Du betaler skatt på gevinsten/verdiøkning når du realiserer vinsten….

Hva lurer andre på?