Hvilke fondstyper kan jeg velge mellom?

Du kan velge mellom aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. 

Aksjefond: Et aksjefond består av eierandeler i flere børsnoterte selskaper. Dette betyr at du ved å spare i et aksjefond indirekte eier aksjer i de ulike selskapene som fondet har investert i. Du tjener penger hvis den samlede verdien av selskapene i fondet stiger. Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 10 år eller mer, og tåler at sparepengene svinger i verdi.

Aksjefond kan være indeksfond eller aktivt forvaltede fond. Her kan du lese mer om forskjellen på aktivt forvaltet fond og fond som følger en index

Rentefond: Ved å spare i rentefond låner du i praksis bort pengene dine til flere selskaper. Du tjener penger på renten som selskapene betaler på lånet. I et rentefond tjener man ikke like mye som i et aksjefond, men det er en mer forutsigbar spareform fordi risikioen er lav.

Kombinasjonsfond: Et kombinasjonsfond består av både aksjefond og rentefond. Fondet passer for deg som ønsker å tilpasse hvor stor risiko du ønsker å ta. Jo høyere aksjeandel kombinasjonsfondet har, jo høyere er forventet verdistigning på sparepengene. Kombinasjonsfond som har mer enn 80 prosent aksjeandel kan du kjøpe innenfor aksjesparekonto, hvis ikke kjøpes det i den ordinære fondsløsningen.

Se også:
Hva er fond?
Hva er indeksfond?
Oversikt over alle fond vi tilbyr
Hva er forskjellen på fond og aksjer?

 

ODIN aksje (aksjefond)

100 % aksjer. For deg som ønsker høy avkastning, og tåler at sparepengene svinger i verdi.

ODIN rente (rentefond)

100 % renter. For deg som vil unngå store svingninger, men likevel ønsker høyere avkastning enn på konto.

ODIN horisont (kombinasjonsfond)

75 % aksjer og 25 % renter. For deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

ODIN flex (kombinasjonsfond)

50 % aksjer og 50 % renter. For deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

ODIN konservativ (kombinasjonsfond)

25 % aksjer og 75 % renter. For deg som er forsiktig, men samtidig ønsker høyere avkastning enn på konto.