Hvordan lager jeg en kontantfaktura?

Dersom et salg betales av kunden i salgsøyeblikket, eller et salg allerede er betalt, må du fortsatt lage en faktura. Du kan for eksempel ha solgt en vare eller tjeneste hvor kunden har betalt kontant. For at salget skal være lovlig må du lage en kontantfaktura. 

1. Opprett faktura på vanlig måte. 

2. Sett forfallsdato lik fakturadato. 

3. Legg inn friteksten "Faktura er allerede betalt"

4. Send fakturaen på e-post til kunden.

5. Marker fakturaen som betalt når du mottok betaling fra kunden.