Hvordan lager jeg nye produkter?

1. Gå til Salg og Produkter i menyen.


2. Trykk på den grønne knappen Nytt produkt.

Finne "Legge til nytt produkt" i menyen.

3. Legg inn info under produkt, regnskapsinnstillinger, pris og utvidet produktinformasjon.

  • Under Produkt legger du inn produktnavn. Produktnummer settes automatisk. 
  • Enhet er valgfritt, og kan for eksempel være stk, timer eller kg. 
  • Produkttype kan være lagervare, timeprodukt eller annet. 
  • Under Regnskapsinnstillinger velger du hovedbokskonto og mva-kode for produktet. 
  • Under Pris legger du inn prisen og velger om salgsprisen inkluderer mva eller ikke. Hvis salgsprisen ikke inkluderer mva, legges det automatisk på fakturaen hvis du er mva pliktig.
  • Under Utvidet produktinformasjon legger du inn produktbeskrivelse og bilde hvis du vil.