Fritidsulykkesforsikring

(kollektiv ulykke bedrift)

Fritidsulykkesforsikring (kollektiv ulykkesforsikring) gir dine ansatte erstatning ved ulykker som skjer i fritiden deres.

Sikrer dine ansatte økonomisk hvis de skader seg i en ulykke på fritiden.
Du kan velge om du ønsker å forsikre den ansattes ektefelle/samboer i fritiden.
Forsikringen dekker også behandlingsutgifter som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold.

Hva dekker fritidsulykkesforsikring?

Har du yrkesskadeforsikring kan du også kjøpe fritidsulykkesforsikring. Den kan tilpasses til å dekke det samme som yrkesskadeforsikringen, men for skader som skjer utenfor arbeidstiden. Med begge forsikringene er dine ansatte dekket hele døgnet.

Dekninger Fritidsulykke
Medisinsk invaliditet (menerstatning)
Uførhet
Dødsfall
Påførte merutgifter
Fremtidige merutgifter
Tapt inntekt frem til oppgjør
Medisinsk invaliditet uten opp- og nedtrapping for alder Tilleggsdekning
Medisinsk invaliditet ektefelle/samboer Tilleggsdekning
Dødsfall ektefelle/samboer Tilleggsdekning
Medisinsk invaliditet barn Tilleggsdekning

Visse ekstremsports- og risikoaktiviteter må dekkes i egen individuell forsikring.

Selvstendig næringsdrivende og medlem i et LO-forbund?

Hva er ulykkesskade, varig medisinsk invaliditet og ervervsuførhet?

En ulykkesskade er en skade på kroppen som skjer plutselig og uforutsett på grunn av en ytre påvirkning.

Varig medisinsk invaliditet er en varig skade på kroppen, hvor den som er skadet har mistet noe av sin normale kroppsfunksjon.

Ervervsuførhet er varig, helt eller delvis tap av inntektsgivende arbeid. Ervervsuførhet kan oppstå som følge av ulykkesskade eller sykdom.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere fritidsulykkesforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

Hva er IPID?
 

Har du vært utsatt for en ulykke?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.