Årsoppgjør

Skal du i gang med årsoppgjøret i bedriften? Bruk sjekklisten vår, så er du godt forberedt.

Hva er et årsoppgjør? 

Årsoppgjøret er prosessen med å utarbeide og sende inn skattemelding og årsregnskap med tilhørende dokumentasjon.

Enkeltpersonforetak (ENK) trenger bare å sende inn skattemelding, mens aksjeselskap (AS) som hovedregel må levere både skattemelding og årsregnskap.

Frister i årsoppgjøret

 • 31. mai: Levere skattemelding til Skatteetaten (AS og ENK) 
 • 30. juni: Holde generalforsamling og godkjenne årsregnskapet (AS) 
 • 31. juli: Sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret (AS) 

Sjekkliste for årsoppgjøret

Se bort fra punkter som ikke passer for din bedrift.

 • Lønn, oppgavepliktige utbetalinger, trekk
  Oppgaveplikten har korte frister. Alle utbetalinger vedrørende lønn sendes til regnskapsfører snarest. 
 • Bilbeskatning 
  For næringsbiler må regnskapsfører få kilometerstand og informasjon om privat bruk. 
 • Utfakturering 
  Utgående fakturaer for vare- og tjenesteleveranse siste år bør faktureres per 31.12. Dette gjelder selv om fakturaen utstedes etter årsskiftet. 
 • Øvrige bilag 
  Bilag for desember bør sendes til regnskapsfører så snart som mulig etter årsskiftet slik at fjoråret kan avsluttes. 
 • Entreprenører - sluttført prosjekts metode 
  Entreprenørvirksomheter som klassifiseres som lite foretak, kan benytte sluttført prosjekts metode skattemessig. Send regnskapsfører en oversikt over hvilke prosjekter som ikke er avsluttet per 31.12. 
 • Antall ansatte 
  Oppgi antall ansatte per 31.12 og antall årsverk siste år. 
 • Aksjer i andre selskaper 
  Oversikt over anskaffelser og avganger siste år sendes til regnskapsfører. Det samme gjelder eventuelle oppgaver fra selskap, forvaltningsselskap, VPS eller Aksjonærregisteret.
 • Årsoppgaver 
  Alle årsoppgaver fra bank, forsikringsselskaper, låneinstitusjoner og så videre sendes til regnskapsfører. 
 • Deling av næringsinntekt 
  Dersom ektefelle har deltatt i virksomheten, må dere oppgi om det er aktuelt med deling av næringsinntekt. 
 • Varetelling 
  Varer for videresalg skal telles ved årsskiftet. 
 • Kassetelling 
  Kontantbeholdning telles ved årsskiftet. 
 • Private oppgaver for selvstendig næringsdrivende 
  For selvstendig næringsdrivende må regnskapsfører få oppgaver over private forsikringer, alle private bankkontoer, reiseutgifter til og fra jobb, fravær fra hjemmet i forbindelse med jobb, lønnsoppgaver, fordringer, gjeld, formuesgjenstander, mottatte sykepenger, eventuelt salg av formuesgjenstander. 
 • Nærstående i arbeid i selskapet 
  Arbeider aksjonærers, styremedlemmers eller ledende personells mindreårige barn i selskapet, oppgi hvem. 
 • Kjøp/salg fra/til nærstående 
  Har selskapet kjøpt eller solgt fra/til ansatte, aksjonærer eller styremedlemmer, må det oppgis. 
 • Sikkerhet for andres gjeld 
  Har selskapet stillet sikkerhet overfor andres gjeld? 
 • Uttak av varer til eget bruk
  Dersom det er tatt ut varer til privat bruk eller til bedriftens eget forbruk, skal dette rapporteres og meddeles regnskapsfører. 

Ta årsoppgjøret i
SpareBank 1 Regnskap

Med årsavslutningsmodulen i regnskapsprogrammet vårt, blir det enklere å lage og sende inn både skattemelding og årsregnskap.

Ofte stilte spørsmål