Eierskifte

Vi har fagekspertisen som sikrer deg et trygt og ryddig eierskifte.

 • Spesialkompetanse på kjøp og salg av virksomheter, generasjonsskifter og endringer i eierstruktur.
 • Rådgivere med bred bakgrunn fra eierskifte.
 • Tverrfaglig samarbeid som sikrer de beste løsningene.

Vi hjelper deg med eierskifte

Når du som bedriftseier planlegger for framtiden er det avgjørende at valgene du tar ivaretar virksomhetens verdier på en hensiktsmessig måte. Vi har jurister, skatterådgivere og transaksjonsrådgivere med bred kompetanse på området. Sammen med deg finner vi helhetlige løsninger til det beste for virksomheten din.

Fusjon; når 1 + 1 = 3

Synergipotensialet er avgjørende for en verdiskapende og vellykket fusjon. Tommelfingerregelen sier at det er enklere å oppnå kostnadssynergier, enn inntektssynergier. En vellykket fusjon krever nøye planlegging og kontroll på prosessen både før, under og etter gjennomføringen.

Du får hjelp med:

 • Finansielle vurderinger
 • Forhandlinger om bytteforhold
 • Praktisk gjennomføring

Står virksomheten foran et generasjonsskifte?

Fordelingen av verdier mellom arvinger kan noen ganger bli utfordrende når familiebedriften skal videreføres til neste generasjon. Vi finner løsninger som er bærekraftige for den som skal overta bedriften, og som samtidig er rettferdig for øvrige arvinger.

Du får hjelp med:

 • Rettferdig fordeling
 • Skatt og avtaler
 • Verdsettelse
 • Selskapsstruktur

Planlegger du kjøp av annen virksomhet?

For å sikre et vellykket virksomhetskjøp bør du alltid gjøre en grundig selskapsgjennomgang i forkant. Det er spesielt viktig å gå gjennom de finansielle, rettslige, skattemessige, avgiftsmessige og tekniske omstendighetene i virksomheten. På den måten får du et bedre beslutningsgrunnlag før kjøpet. Tør du la være?

Du får hjelp med:

 • Finansielle vurderinger
 • Dialog med kjøper
 • Intensjons- og aksjekjøpsavtale

Har virksomheten din optimal eierstruktur?

Har du en plan for hvorfor virksomheten er organisert som den er? Har det vært endringer i ettertid som gjør at det kan være fornuftig med en ny gjennomgang og eventuell optimalisering? Vi bistår deg med gjennomgang, løsning og gjennomføring.

Du får hjelp med:

 • Omdannelse fra ENK eller DA til AS
 • Opprettelse av holdingsstruktur
 • Forenkling av selskapsstruktur

Har du planer om å selge virksomheten?

Salgsprosesser er krevende, og små detaljer kan påvirke både prosessen og prisen. Dersom du ønsker å maksimere verdiene ved salg bør du starte forberedelsene lenge før kjøperne banker på døra. Selg heller mens du kan, enn når du må!

Du får hjelp med:

 • Strategi for salsgsprosessen
 • Verdsettelse
 • Forhandling med kjøper
 • Intensjons- og aksjesalgsavtale

Vurderer du å selge aksjer til dine ansatte?

Selv om det er åpenbare fordeler med å inkludere de ansatte på eiersiden i bedriften, kan det allikevel være en utfordrende operasjon i praksis. Nøkkelen ligger ofte i transaksjonsløsningen, og hvordan forholdet mellom aksjonærene reguleres.

Du får hjelp med:

 • Finne optimal løsning for salg
 • Aksjesalgsavtale
 • Aksjonæravtale