IT tilpasset din bedrift

Få hjelp til å lykkes med riktig teknologi. Sammen med deg finner vi de beste løsningene.

 • Gode IT-løsninger som gir bedre innsikt og økt lønnsomhet.
 • Komplett IT-rådgivning som dekker hele bedriftens behov.
 • Lei en IT-ressurs kun når du trenger, og det til en fast pris.
IT-rådgivere på kontor

Hjelp til å lykkes med IT

Økonomi, forretningsstøtte og IT veves stadig tettere sammen. Gode teknologiske løsninger bidrar til økt lønnsomhet, bedre innsikt og høyere sikkerhet for bedriften din. Hos oss får du smarte løsninger og god rådgivning som dekker hele bedriftens behov.

Automatisering

Bruk tid på det som skaper verdi. Å automatisere rutinepregede og lite verdiskapende oppgaver gir både spart tid, data i sanntid og dypere innsikt. Vi hjelper deg med å eliminere og forbedre rutineoppgavene - slik at du kan løfte blikket og jobbe med det som skaper verdi for din virksomhet.

 

Drift og sikkerhet

Vi tilbyr en topp moderne teknisk plattform for drift av forretningsapplikasjoner - (Application Service Provider - ASP). ASP-løsninger passer godt for deg som trenger servere for å drifte applikasjoner til bedriften din, men som ikke ønsker dette i eget hus. Løsningen gir deg full frihet til å velge arbeidssted, samt hvilke typer enheter du vil benytte til å få tilgang til applikasjonene. Vårt driftskonsept sørger for høy oppetid og driftssikkerhet, tilgang til kvalifiserte konsulenter, samt forutsigbare kostnader.

I tillegg leverer og  drifter vi servere som står i ditt lokale datarom. Vi tilbyr også backuptjenester av dine data på vårt driftssenter på Røros.

 

 

ERP-løsninger

I tett samarbeid med deg som kunde, leverer vi komplette ERP-løsninger. Vi samarbeider med ledende programvareprodusenter og er blant annet:

 • Visma Partner
 • Xledger Gullpartner
 • Tripletex Partner
 • Onestop Reporting Partner

Som partner er vi godkjent forhandler av leverandørenes løsninger og har sertifiserte konsulenter med spisskompetanse på de ulike produktene. I tillegg til partneravtalene har vi også bygget erfaring på andre ERP-løsninger - noe som gjør at vi kan velge best mulig løsning for ditt behov.

HR-management

Vi leverer løsninger innenfor lønn, prosjektstyring, timeregistrering, reiseregning og fravær. Uansett om du ønsker å gjøre oppgavene innen lønn og HR selv, eller sette det bort til oss - så har vi komplette løsninger som passer for deg. Vi tilbyr følgende HRM-systemer:

 • Huma
 • Visma Lønn
 • Visma.net Payroll
 • Visma.net Expense
 • Visma.net Approval
 • Visma Severa
 • Xledger

IT-strategi

Bedriftens IT-strategi starter ikke med IT, den starter med bedriftens forretningsmodell og overordnede strategi. Ambisjonen er å sørge for at IT best mulig kan understøtte denne. Målet kan for eksempel være økt omsetning, reduserte kostnader, større effektivitet, skalerbarhet med mer. Vi bistår både større og mindre virksomheter med å utnytte teknologi til sin fordel:

 • Kartlegging av bedriftens nåstituasjon og veien opp mot fremtidige mål.
 • Utarbeidelse av handlingsplaner for å sikre at du når dine mål innenfor gitte tids- og kostnadsrammer.
 • Du får dyktige prosjektledere som loser deg trygt gjennom ditt IT-prosjektets faser.

IT-support

Trenger du bistand til IT bare av og til? Enten det er pc, nettverk, server, brannmur, sikkerhet, ASP-drift, lisenskontroll, Microsoft 365 eller andre henvendelser. Med en supportavtale får du rask og riktig hjelp når du står fast på IT-siden.

 • Problemer med PC-en? Eller andre ting du trenger bistand til? Vi hjelper deg!
 • Du får hjelp med oppsett av løsninger. Enten det er lokalt utstyr som PC eller server, eller om det er skybaserte programvare som Microsoft 365.
 • Vi bistår slik at dine løsninger er i drift og sikre til en hver tid.
 • På tide å bevege seg mot skyen? Vi bistår på reisen.

CRM-systemer

Kundeoppfølgning handler om å skape interesse, vinne kunder og ikke minst videreutvikle de løpende kundeforholdene. Med et godt CRM-system har du det verktøyet du trenger for å støtte dine løpende salgsaktiviteter, planlegge målrettede kampanjer, og lagre all kundedialog.

Resultatet er bedre salgsprosesser, økt oversikt, høyere kundetilfredshet og styrket lønnsomhet. Ta kontakt med oss for hjelp med å komme i gang med CRM.

Vi tilbyr følgende CRM-systemer:

 • SuperOffice CRM
 • Visma Severa

Lager og logistikk

Alle som driver med varehandel, vet at alt handler om å levere riktig vare til riktig kunde – til riktig tid. Det fordrer at du har kontroll.

Skal du jobbe effektivt gjennom hele verdikjeden, trenger du et logistikksystem. Et system som er rigget for at du skal kunne gi kundene dine den beste opplevelsen samtidig som prosessene internt er effektive og hensiktsmessige.

Vi tilbyr lager- og logistikkløsninger i følgende systemer:

 • Visma Business
 • Visma.net ERP
 • Xledger

Lønnssystemer

Når det kommer til lønn så skal det være riktig. Hver gang. Den beste måten å oppnå dette på er gjennom gode, effektive og automatiserte løsninger.

Vi tilbyr lønnssystemer som passer din bedrift. Enten du ønsker å benytte et tradisjonelt lønnssystem eller ønsker å bevege deg mot skyen. Våre rådgivere er her for å hjelpe dere på veien.

Vi tilbyr lønnstjenester i følgende systemer:

 • Visma Lønn
 • Visma.net Payroll - skyløsningen

Prosjektstyring

For prosjektbaserte bedrifter er informasjonsflyt essensielt. God prosjektstyring krever at man har  løpende oversikt over aktiviteter, timer, ressurser og kostnader.

Med et godt prosjektstyringsverktøy forenkler du prosjektleders arbeid, og effektiviserer og forbedrer kvaliteten på dine leveranser. Dette gir grunnlag for bedre lønnsomhet og mer fornøyde kunder.

Vi tilbyr prosjektstyring i følgende systemer:

Rapportering

God innsikt i virksomhetens data gir grunnlag for gode beslutninger. Dine data kan være gull verdt for utvikling av virksomheten, men dette forutsetter at du har verktøy og kunnskap til å nyttiggjøre deg disse dataene.

Enten du bare er ute etter tall fra regnskapet, eller du ønsker å se sammenhenger mellom flere systemer og datakilder, vi hjelper deg med å finne gode rapport- og BI-løsninger som støtter bedriften din sine behov. Vi tilbyr:

 • Onestop Reporting
 • Visma Reporting

Systemutvikling

Skreddersydde løsninger og integrasjoner kan ofte gi mer verdi enn hva standardsystemene klarer å levere som hyllevare. Enten du ønsker å integrere ERP-systemet ditt med annen programvare, eller skreddersy egne løsninger på toppen - med våre dyktige systemutviklere på laget får du tilpasset løsningene slik at de understøtter din virksomhet på en best mulig måte.

 • Ikke alle systemer snakker sammen. Vi bistår med å få dine systemer til å utveksle data sømløst.
 • Ønsker du bedre innsikt virksomhetsdata? Vi bistår både med integrasjoner og utvikling av rapporter tilpasset ditt behov.
 • Lyst til å bli kvitt kjedelige og repeterende oppgaver? Ta en prat med oss for å se om det er noen rutiner
  som kan automatiseres med RPA.
 • Har din bedrift behov som ikke støttes i standardløsningen? Ofte kan vi bistå med å utvikle tilleggstjenester – i
  eller utenfor systemet – som gjør hverdagen enklere.

Økonomi- og regnskapssystemer

Vi hjelper deg med å finne økonomissytemet som passer din bedrift

Driver du en stor eller liten bedrift? Driver du med varehandel, konsulenttjenester, entreprenør, produksjon, eller landbruk? – Ulike bedrifter har ulike behov. 

Vi tilbyr et bredt spekter av økonomisystemer og bransjetilpasset rådgivning. Vi hjelper deg å finne det riktige systemet for din virksomhet:

Se flere systemer


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }