Bestill elkontroll

Nesten halvparten av alle boligbranner i Norge skyldes feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisitet. Her kan du bestille elkontroll og sikre hjemmet ditt.

Brannforebyggende elkontroll av bolig kan gjennomføres for hus, leilighet og hytte.
Gir egenandelsfordel og trygghet i hverdagen.

Ta ansvar for egen sikkerhet

Det er du, som eier og bruker av boligen, som har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden. For å hjelpe deg med dette, har vi vært med på å utvikle et opplegg for periodisk el- og brannkontroll av bolig (Brannforebyggende elkontroll NEK 405-2). Kontrollen gjennomføres hvert femte år for å sikre at feil i anlegget og faremomenter basert på beboernes endringer i strømbruk blir rettet før brann oppstår. Kontrollen gjennomføres av sertifiserte kontrollører. Gjennomgangen gir en grundig kontroll av det elektriske anlegget, og det gis informasjon om farene ved bruk av elektrisk utstyr. I tillegg sjekker kontrolløren at lovpålagte røykvarslere og slokkeutstyr er i orden.