Borettslag- og sameieforsikring

Borettslag- og sameieforsikring (boligbygg) er skreddersydd drift og bygninger tilknyttet borettslag og sameier. 

Forsikringen dekker tap av husleie ved skade.
Garantert hjelp 24 timer i døgnet.
Dekning av vannskade som følge av utett våtrom eller utett tak.

Hva dekker sameiet og
borettslagets forsikring?

Du kan velge mellom to ulike dekninger. I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer og forsikringssummer som vi tilpasser ut ifra bedriftens behov.

barn spiller fotball i et borettslag
Dekninger Standard Topp
Brannskader
Vannskader
Tyveri- og hærverksskader
Snøtyngde og takras
Knust/sprukket bygningsglass og skade på vask/toalett (sanitærporselen)
Svikt i bygningens bærende konstruksjon
Hageanlegg
Naturskader (skred, storm, flom m.m.)
Huseieransvar
Yrkesskade på ulønnet arbeidskraft
Ulykke med dugnadsdeltakere og barn under 12 år på lekeplass
Husleietap
Riving og rydding
Offentlige bestemmelser (kalt påbud)
Redskap og løst tilbehør til bygningen, inkl. gressklipper (inntil 10 km/t) Inntil 300.000 Inntil 750.000
Styreansvarsforsikring  
Vannskade på grunn av utett tak  
Kunst/utsmykning  
Maskinskade  
Rettshjelp  
Kriminalitet  
Kunstnerisk utsmykning  
Tap av gass, vann eller annen væske  
Skadedyr  
Veggedyr  
Skader etter håndverkerfeil, i inntil 10 år  

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du forsikring for borettslag og sameie hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for ditt borettslag/sameie.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter borettslagets eller sameiets behov.

Hva er IPID?

 


NYHET: Dugnadsveileder for borettslag og sameier

Når dere skal planlegge en dugnad kan det være vanskelig å vite hvilke oppgaver dere bør prioritere. For å hjelpe dere litt på veien, har vi laget en dugnadsveileder.
 

dør med nøkkel står åpen

Egenandel

Hvis eiendommen har installert skadeforebyggende løsninger for å forsinke eller redusere mengden av overvann ved ekstremnedbør, trekkes det ikke egenandel ved overvannskader. Slike tiltak er oppsamling av vann i tanker og magasiner, infiltrasjonsgrøfter og -dammer eller tak med beplanting (grønne tak).

Tilfeller som øker egenandelen er: snøtyngde/snøpress, vannlekkasje fra varmtvannsbereder eldre enn 20 år og gjentatte vannskader av samme årsak på samme bygning innenfor 24 måneder.

Boligsjekken

Boligsjekken er et fint verktøy for deg som bor i borettslag eller sameie. Bruk boligsjekken til å kartlegge og få oversikt over risikoer. Slik kan du bidra til å forebygge skader og gjøre sameie/borettslaget tryggere for alle.
 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.