Hva er egenandelen i husforsikringen min?

Egenandelen er det beløpet du må betale selv når du bruker husforsikringen, med unntak fra de faste egenandelene. Du kan velge hvor mye egenandel du vil ha når du kjøper forsikringen. Du har fem valgmuligheter for egenandel.

  • 6.000 kr
  • 8.000 kr
  • 10.000 kr
  • 15.000 kr
  • 25.000 kr

Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir husforsikringen. Etter fire skadefrie år hos oss får du dekket egenandelen med inntil 4.000 kroner, ved første skade.

Faste egenandeler
Noen egenandeler har en fast sum hvis du får skade:

Dekning Egenandel
Utleieforsikring
- Skade utført av leietakere eller deres gjester
3 måneders depositum
Integrerte hvitevarer
- Frittstående hvitevarer dekkes av innboforsikringen
2.000 kr
Glass i vinduer og dører 2.000 kr
Sanitærporselen (vask, toalett osv.) 2.000 kr
Bekjempelse av skadedyr 2.000 kr
Ansvar 4.000 kr
Rettshjelp 4.000 kr + 20 prosent av overskytende utgifter
Naturskade 8.000 kr


Har du allerede husforsikring?
Du kan sjekke hva din egenandel er ved å logge inn til «mine forsikringer». Har du spørsmål eller ønsker å endre egenandelen, kan du kontakte oss så hjelper vi deg.
 

Aldersfrarag ved erstatning
Ved skade som følge av lynnedslag, spenningsfeil på nettet, brudd på ledninger eller utstyr eller annen tilfeldig og plutselig skade, gjøres det fradrag på grunn av alder. Dette gjelder blant annet fastmontert utstyr i boligen, som f.eks. varmtvannsbereder, varmepumpe, jord-/bergvarmepumpe, basseng og boblebad/jaccuzzi. Se punkt 5.3 i vilkår for fradragsregler.
 

Se også:
Hva er egenandelen på innboforsikringen?
Hva er egenandelen på boligselgerforsikringen?
Hva er egenandelen på bilforsikringen?