Hvilke forsikringer bør bedriften ha?

Velg din bransje og du får råd om hvilke forsikringer du må ha, bør ha og kan ha. Du kan også lese mer om forsikringene som andre i samme bransje har valgt.

Selvstendig næringsdrivende? 

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller freelancer med enkeltpersonforetak er det en del egne regler. Blant annet er du ikke pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring.

Selv om det ikke er pålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring kan du fremdeles bli utsatt for yrkesskader, som kan få store konsekvenser både personlig og for bedriften din.
 


Har du hatt uhell eller skade?