Lag, forening og klubb | Forsikringer

Idrettslag, klubber og foreninger har et ansvar for sine medlemmer, ansatte og eiendeler. Vi har forsikringene som gjør dette ansvaret lettere.

Foreningen må ha:

Noen forsikringer er lovpålagte å ha dersom foreningen har fast ansatte, kjøretøy og arbeidsmaskiner. 

Yrkesskadeforsikring
Vi tilbyr kun den lovpålagte yrkesskadeforsikringen til foreninger. Den dekker alle ansatte.
Bilforsikring
Har de ansatte firmabil, eller har dere varebiler eller lignende er det lovpålagt med ansvarsforsikring.
Bussforsikring
Bussforsikring dekker den obligatoriske ansvarsforsikringen for registrerte busser.
Traktor/arbeidsmaskin
Forsikringen dekker blant annet ansvar for traktorer, gressklippere og andre større maskiner.
Bygningsforsikring
Bygningsforsikring passer både for små klubbhus til større bygninger og idrettsanlegg.

Foreningen bør ha:

Våre bedriftsforsikringer kan tilpasses arbeidet foreningen utfører og utstyret foreningen eier.

Styreansvarsforsikring
Forsikringen dekker juridiske krav som rettes mot ledelsen basert på deres handlinger og uttalelser.
Kriminalitet/underslag
Kriminalitetsforsikring dekker det direkte økonomiske tapet foreningen kan få ved bedrageri.
Ulykkesforsikring barn
Kollektiv ulykkesforsikring for barn passer for private og offentlige institusjoner med ansvar for barn.
Løsøreforsikring
Løsøreforsikring dekker skader på maskiner, varer, utstyr og annet inventar som foreningen eier.
Avbruddstap
Skade på bygninger eller eiendeler kan få store økonomiske konsekvenser for foreningen.
Prosjektforsikring
Prosjektforsikringen er skreddersydd for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.
Helseforsikring
Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

Foreningen kan ha:

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør bedriften til en tryggere og mer attraktiv arbeidsplass.

Gruppelivsforsikring
Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
Fritidsulykkesforsikring
Har du yrkesskadeforsikring kan du også kjøpe fritidsulykkesforsikring. Da er ansatte dekket hele døgnet.
Reiseforsikring
Forsikringen dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
Annen sykdom
Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.

Er klubben, laget eller foreningen din tilknyttet et LO-forbund?

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på foreningens forsikringer?

Har du hatt uhell eller skade?