Lag, forening og klubb - forsikringer

Idrettslag, klubber og foreninger har et ansvar for sine medlemmer, ansatte og eiendeler. Vi har forsikringene som letter dette ansvaret.

Må ha

Lovpålagte og kritiske forsikringer for foreninger med ansatte og registrerte kjøretøy. 
 

 • Yrkesskadeforsikring
  Vi tilbyr kun den lovpålagte yrkesskadeforsikringen til foreninger. Den dekker alle ansatte.
 • Bilforsikring
  Eier eller leaser dere firmabiler/varebiler er det lovpålagt med bilforsikring.
 • Bussforsikring
  Bussforsikring dekker den obligatoriske ansvarsforsikringen for registrerte busser.
 • Arbeidsmaskin
  Forsikringen dekker blant annet ansvar for traktorer, gressklippere eller andre større maskiner.
 • Bygningsforsikring
  Bygningsforsikring passer både for små klubbhus til større bygninger og idrettsanlegg.

Bør ha

Våre bedriftsforsikringer kan tilpasses arbeidet foreningen utfører og utstyret foreningen eier.
 

 • Løsøre/eiendeler
  Forsikringen dekker blant annet verktøy, maskiner og annet utstyr som bedriften eier.
 • Avbruddstap
  Skade på bygninger eller eiendeler kan få store økonomiske konsekvenser.
 • Helse/behandling
  Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.
 • Ulykkesforsikring for barn
  Kollektiv ulykkesforsikring for barn passer for private og offentlige institusjoner med ansvar for barn.
 • Kriminalitet/underslag
  Kriminalitetsforsikring dekker det direkte økonomiske tapet foreningen kan få ved bedrageri.
 • Styreansvar
  Forsikringen dekker juridiske krav som rettes mot ledelsen basert på deres handlinger og uttalelser. 

Kan ha

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør foreningen til en mer attraktiv arbeidsplass.
 

 • Gruppeliv
  Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
 • Fritidsulykke
  Har du yrkesskade kan du også utvide til fritid. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
 • Reise
  Dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
 • Annen sykdom
  Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.

Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på foreningens forsikringer?

Har du hatt uhell eller skade?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }