Næringsbygg-forsikring

Næringsbygg-forsikring passer både for større bygninger som kontorbygg og varehus, og mindre bygg som klubbhus og forretningsbygg. 

blomsterbutikk som er forsikret med næringsbygg-forsikring
Dekker erstatningsansvar som eieren av bygget kan få.
Du får hjelp 24 timer i døgnet hvis det skulle skje en skade.
Hjelp av profesjonelle håndverkere, vi har kun avtale med de beste.

Hva dekker næringsbygg-forsikring?

Du kan velge mellom brann, standard eller topp forsikring for næringsbygget. I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer som vi skreddersyr bedriftens behov. Dekninger

Topp

Standard

Brann
Brannskader
Naturskader
Yrkesskadeforsikring på ulønnet arbeidskraft
Vannskader  
Tyveri- og hærverksskader  
Snøtyngde og takras  
Knust/sprukket bygningsglass og skade på vask/toalett (sanitærporselen)  
Svikt i bygningens bærende konstruksjon  
Husleietap  
Riving og rydding
 
Offentlig påbud
 
Parabol/internett/varmekabler  
Redskap og løst tilbehør til bygningen, inkl. gressklipper (inntil 10 km/t) Inntil 750.000 kr Inntil 300.000 kr  
Hageanlegg Inntil 1.000.000 kr Inntil 500.000 kr
 
Huseieransvar Inntil 10.000.000 kr Inntil 10.000.000 kr
 
Bærekraftig gjenoppbygning etter «BREEAM-standard»
 
Kunst/utsmykning Inntil 250.000 kr
eller valgt forsikringssum
   
Maskinskade    
Tap av gass, vann eller annen væske    

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede forsikret næringsbygget hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Rabatt på forsikringen

Det finnes en del brannforebyggende tiltak som vil gi deg rabatter på forsikringen.

FG-godkjent brannanlegg
Har du et FG-godkjent* brannanlegg får du rabatt på forsikringen din. 

FG-godkjent sprinkelanlegg
Har du et FG-godkjent* sprinkelanlegg får du rabatt. Rabatten bestemmes ut ifra hvor stor del av bygningen som er sprinklet og kvaliteten på sprinkelanlegget.

El-kontroll med termografering
Har du en FG-godkjent* el-kontroll med termografering får du rabatt på næringsbyggforsikringen. Les mer om el-kontroll og termografering på landbrukssidene.

Tyverialarm
Har du en FG-godkjent* tyverialarm får du rabatt på bygningsforsikringen. 

*Med tilhørende rapport som ligger i databasen til FG-kontroll. Rapporten må ligge i arkivet som administreres av Finans Norge og FG.

Egenandel

Hvis eiendommen har installert skadeforebyggende løsninger for å forsinke eller redusere mengden av overvann ved ekstremnedbør, trekkes det ikke egenandel ved overvannskader. Slike tiltak er oppsamling av vann i tanker og magasiner, infiltrasjonsgrøfter og -dammer eller tak med beplanting (grønne tak).

Tilfeller som øker egenandelen er: snøtyngde/snøpress, vannlekkasje fra varmtvannsbereder eldre enn 20 år og gjentatte vannskader av samme årsak på samme bygning innenfor 24 måneder.

illustrasjon av flamme som indikerer meld skade

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

Hva lurer andre på?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }