Prosjektforsikring
(entreprenørforsikring)

Prosjektforsikring tilpasses entreprenører og byggherrer for å sikre verdiene tilknyttet anleggs- og byggeplasser.

Verdier øker raskt i et prosjekt, og forsikringen gjelder til arbeidet er helt ferdig og eieren overtar.
Forsikringen dekker maskiner, verktøy og hjelpeutstyr som blir brukt til å gjøre arbeidet
Også materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet, og skal inngå i prosjektet, er dekket.

Hva dekker prosjektforsikring (entreprenørforsikring)?

entreprenør jobber på anleggsplass med prosjektforsikring

Dekning Prosjekt-/entreprenørforsikring
Bygge- og anleggsarbeid
Rehabilitering, ombygging og reparasjon
Montasjearbeid ved for eksempel montering av maskiner eller produksjonslinjer
Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, også ting levert og bekostet av byggherre
Arbeid kjøpt og utført av byggherren
Riving og rydding 
Inntil 3.000.000 kr
Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr (som ikke inngår i ferdig bygg/anlegg) Inntil 300.000 kr
Ansattes personlige ting (f.eks. arbeidstøy) Inntil 10.000 kr per ansatt
Egne materialer på fast lagersted  Inntil 300.000 kr
Brakker, konteinere og lignende som blir brukt til å utføre arbeidet, også under transport Inntil 300.000 kr
Offentlig påbud Inntil 1.000.000 kr
Gjenoppretting av arkiver, datafiler og lignende, innen 2 år etter skade Inntil 500.000 kr
   

Trenger du tilleggsdekninger?

Blant en rekke tilleggsforsikringer kan du for eksempel sikre deg mot avbruddstap/driftstap som følge av erstatningsmessig skade og utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon.

Dekninger  
Garanti reklamasjonstid Tilleggsdekning
Avbruddstap entreprenør Tilleggsdekning
Avbruddstap byggherre (advance loss of profit) Tilleggsdekning
Avbruddstap spesiell leverandør Tilleggsdekning
Riving/rydding/lagring/destruksjon Summen kan utvides
Brakker og arbeidsutstyr Summen kan utvides
Byggekran Tilleggsdekning
Skade på bygg ved siden av Tilleggsdekning
Ekstrautgifter Summen kan utvides
Offentlige bestemmelser (påbud) Summen kan utvides
Sviktende fundament Tilleggsdekning
   

Avbruddstap = utgifter i ventetiden.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede entreprenørforsikringen hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Forsikringsavtaler

Har dere mange prosjekter, kan en årsavtale være mer gunstig enn å forsikre et enkeltprosjekt.

Enkeltforsikring

Med enkeltforsikring får du forsikring av ett prosjekt.

Forsikringen gjelder på det forsikringsstedet som avtales i forsikringsbeviset.

Årsavtale

Årsavtalen tar utgangspunkt i bedriftens driftsinntekter for siste avsluttede regnskapsår, og omfatter alle arbeider i løpet av forsikringsåret.

Forsikringen gjelder på anleggs- og byggeplasser i Norge. 


Ansvarsforsikring byggherre

I kombinasjon med prosjektforsikringen, anbefaler vi også forsikring for ansvar som utførende innen bygg og anlegg


prosjektforsikrings-flamme

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.