Invitasjon til frokostseminar

HV-forsideill-svindel-250px.png

Kvinner i Finans Charter

Mangfold, kjønnsbalanse og finans – fra prat til handling. Vi inviterer til frokostseminar hvor Kvinner i Finans Charter presenterer sin statusrapport om finansbransjens tilstand når det gjelder kjønnsbalansen i ledende stillinger og spesialistfunksjoner.

Den positive effekten av økt mangfold i ledende posisjoner i næringslivet er grundig dokumentert. Likevel går utviklingen for sakte, også her i Norge hvor vi liker å se på oss selv som et foregangsland når det gjelder likestilling mellom kjønn og mangfold. Manglende utvikling er ikke bærekraftig - verken for individer, selskaper eller samfunnet.

 • Dato: torsdag 11. januar 2024
 • Tid: kl. 08.30 - 11.05
 • Sted: Festsalen, Rødbanken, 4. etasje

Det vil bli servert frokost. Påmeldingsfrist 8. januar 2024. Begrenset antall plasser, så først til mølla!

Program

 • 08.30 - 09.00: Mingling og lett frokost
 • 09.00 - 09.10: Velkommen v/ Hanne-Karoline Kræmer, konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge fra 1. januar 2024
 • 09.10 - 09.20: Status arbeidsliv i Nord-Norge – Siste nytt fra Kunnskapsbanken v/ Jeanette Gundersen
 • 09.20 - 09.30: Kvinner i Finans Charter - Hva og hvorfor v/ Bernt Zakariassen, administrerende direktør Verdipapirfondenes forening, styremedlem Kvinner i finans charter
 • 09.30 - 09.40:  Kvinner i Finans Charter – statusrapport v/ Turid E. Solvang, daglig leder Kvinner i finans charter
 • 09.40 - 10.15: Hva kan din bedrift vinne ved å fokusere på positivt lederskap? Dr. Merethe Drønnen, Ph.D. Associate Professor II hos School of Business & Economics, University of Tromsø
 • 10.15 - 11.00: Paneldebatt ledet av Stein Vidar Loftås, konserndirektør kommunikasjon, samfunn og bærekraft, SpareBank 1 Nord-Norge

  Kjønnsbalanse og mangfold i ledende posisjoner – Hvordan skal vi komme dit?
  • Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør, Microsoft Norge
  • Kristin Vangdal, leder forretningsutvikling bedriftsmarked, SpareBank 1 Nord-Norge
  • Magnar Slåtto, VP Business Support, Kongsberg Satellite Services (KSAT)
 • 11.00 - 11.05: Oppsummering v/konserndirektør organisasjon Turid Aspenes, SpareBank 1 Nord-Norge

Hva er Kvinner i Finans Charter?

Kvinner i Finans Charter er et frivillig tiltak som ble lansert i Norge i 2021, med mål om å bidra til bedre kjønnsbalanse i ledende stillinger og spesialiststillinger i finansbransjen. Du kan lese mer om hvilke prinsipper SpareBank 1 Nord-Norges har forpliktet seg til her.