Invitasjon til frokostseminar

HV-forsideill-svindel-250px.png

Kvinner i Finans Charter

Mangfold, kjønnsbalanse og finans – fra prat til handling. Vi inviterer til frokostseminar hvor Kvinner i Finans Charter presenterer sin statusrapport om finansbransjens tilstand når det gjelder kjønnsbalansen i ledende stillinger og spesialistfunksjoner.

Den positive effekten av økt mangfold i ledende posisjoner i næringslivet er grundig dokumentert. Likevel går utviklingen for sakte, også her i Norge hvor vi liker å se på oss selv som et foregangsland når det gjelder likestilling mellom kjønn og mangfold. Manglende utvikling er ikke bærekraftig - verken for individer, selskaper eller samfunnet.

 • Dato: torsdag 11. januar 2024
 • Tid: kl. 08.30 - 11.05
 • Sted: Festsalen, Rødbanken, 4. etasje

Det vil bli servert frokost. Påmeldingsfrist 8. januar 2024. Begrenset antall plasser, så først til mølla!

Program

 • 08.30 - 09.00: Mingling og lett frokost
 • 09.00 - 09.10: Velkommen v/ Hanne-Karoline Kræmer, konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge fra 1. januar 2024
 • 09.10 - 09.20: Status arbeidsliv i Nord-Norge – Siste nytt fra Kunnskapsbanken v/ Jeanette Gundersen
 • 09.20 - 09.30: Kvinner i Finans Charter - Hva og hvorfor v/ Bernt Zakariassen, administrerende direktør Verdipapirfondenes forening, styremedlem Kvinner i finans charter
 • 09.30 - 09.40:  Kvinner i Finans Charter – statusrapport v/ Turid E. Solvang, daglig leder Kvinner i finans charter
 • 09.40 - 10.15: Hva kan din bedrift vinne ved å fokusere på positivt lederskap? Dr. Merethe Drønnen, Ph.D. Associate Professor II hos School of Business & Economics, University of Tromsø
 • 10.15 - 11.00: Paneldebatt ledet av Stein Vidar Loftås, konserndirektør kommunikasjon, samfunn og bærekraft, SpareBank 1 Nord-Norge

  Kjønnsbalanse og mangfold i ledende posisjoner – Hvordan skal vi komme dit?
  • Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør, Microsoft Norge
  • Kristin Vangdal, leder forretningsutvikling bedriftsmarked, SpareBank 1 Nord-Norge
  • Magnar Slåtto, VP Business Support, Kongsberg Satellite Services (KSAT)
 • 11.00 - 11.05: Oppsummering v/konserndirektør organisasjon Turid Aspenes, SpareBank 1 Nord-Norge

Hva er Kvinner i Finans Charter?

Kvinner i Finans Charter er et frivillig tiltak som ble lansert i Norge i 2021, med mål om å bidra til bedre kjønnsbalanse i ledende stillinger og spesialiststillinger i finansbransjen. Du kan lese mer om hvilke prinsipper SpareBank 1 Nord-Norges har forpliktet seg til her.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }