Kvinner i Finans Charter

SpareBank 1 Nord-Norge er founding partner i initiativet Kvinner i Finans Charter.

SpareBank 1 Nord-Norge har forpliktet seg til fire prinsipper:

  • Ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.
  • Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner.
  • Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside.
  • Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam.
dame-med-mobil-foto.jpg

Vårt mål for kjønnsbalanse

Innen 2025 skal vi ha en kvinneandel på alle ledernivå og tyngre fagstillinger på minimum 40 % 

Status pr. 31.12.2022 Andel kvinner Andel menn
Ledernivå 1 og 2 38,5 % 61,5 %
Ledernivå 3

38,5 %

61,5 %
Ledernivå 4 og 5 45,5 % 54,5 %
Tyngre fagstillinger 33,9 % 66,1 %

Turid Aspenes, konserndirektør for Organisasjon, og ansvarlig for at konsernledelsen i SpareBank 1 Nord-Norge følger opp forpliktelsen til Kvinner i Finans Charter.

"Mange tenker nok at full likestilling er oppnådd for lenge siden, men slik er det ikke. Spesielt i ledende stillinger er det fortsatt et gap, også i finansbransjen. Gjennom å forplikte oss tror vi at dette kan endres. Det er derfor SpareBank 1 har valgt å signere initiativet", sier Turid Aspenes, som er konserndirektør for Organisasjon i SpareBank 1 Nord-Norge.

Kvinnelige ledere i SpareBank 1 Nord-Norge

Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image