Kvinner i Finans Charter

SpareBank 1 Nord-Norge er founding partner i initiativet Kvinner i Finans Charter.

SpareBank 1 Nord-Norge har forpliktet seg til fire prinsipper:

  • Ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.
  • Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner.
  • Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside.
  • Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam.
dame-med-mobil-foto.jpg

Vårt mål for kjønnsbalanse

Innen 2025 skal vi ha en kvinneandel på alle ledernivå og tyngre fagstillinger på minimum 40 % 

Status pr. 31.12.2023 Andel kvinner Andel menn
Ledernivå 1 og 2 33 % 67 %
Ledernivå 3

38 %

62 %
Ledernivå 4 og 5 47 % 53 %
Tyngre fagstillinger 35 % 65 %

Turid Aspenes, konserndirektør for Organisasjon, og ansvarlig for at konsernledelsen i SpareBank 1 Nord-Norge følger opp forpliktelsen til Kvinner i Finans Charter.

"Mange tenker nok at full likestilling er oppnådd for lenge siden, men slik er det ikke. Spesielt i ledende stillinger er det fortsatt et gap, også i finansbransjen. Gjennom å forplikte oss tror vi at dette kan endres. Det er derfor SpareBank 1 har valgt å signere initiativet", sier Turid Aspenes, som er konserndirektør for Organisasjon i SpareBank 1 Nord-Norge.

Kvinnelige ledere i SpareBank 1 Nord-Norge

Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }